งานสัมมนา “ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 5
  • 3 March 2020 13:06
  • 2308
  • 0
The 5th Thailand Healthcare Facilities Management Excellence Seminar งานสัมมนา “ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 5" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ   คุณธรรม์ เรือง
อ่านต่อ