วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญ ชั้น๓ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

นายธรรม์ เรืองวิทย์ (ประธานกรรมการบริษัทฯ) ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบ "ห้องปลอดเชื้อความดันลบ" โดยมีพลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ (รองผอ.รพ.ทหารผ่านศึก), นายศุภชัย ​สมเจริญ​ (รองประธานวุฒิสภา​), นางพวงเพ็ชร​ ชุนละเอียด​ (อดีตผู้ช่วยรมต.กระทรวงศึกษาธิการ​) เป็นผู้ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลฯ