• 13 March 2018 at 15:08
  • 437
  • 0

สวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน   จากใจ คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  ของอัญเชิญพรปีใหม่ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.... อำนวยพรทุกท่านเทอญ

พรปีใหม่ลายพระหัตถ์มีข้อความว่า


ส.ค.ส.2557 ปีมะเมีย ปีม้า เพื่อนผู้รู้ใจ
ปีมะเมียนั้นหรือคือปีม้า
หมายความว่าเรี่ยวแรงแข็งขัน
เครื่องจักรนับเป็นแรงม้ามานานวัน
เพราะม้านั้นเป็นพาหนะแต่โบราณ
ม้าแสนรู้เรียกว่าม้าอาชาไนย
เป็นเพื่อนใจสำเหนียกดังเรียกขาน
ถึงปีม้าม้าพาให้เบิกบาน
ด้วยทุกท่านชื่นจิตมีมิตรดี