• 13 March 2018 at 15:07
  • 1294
  • 0

งานบรรยายโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

        เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริษัท ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ มาตรฐานอากาศปลอดเชื้อห้องผ่าตัด หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย "ปัญหาห้องผ่าตัดในปัจจุบัน" และ "ห้องผ่าตัดมี Hepa ปลอดภัยจริงหรือ" โดยประธานบริษัท คุณธรรม์  เรืองวิทย์ ซึ่งมีผู้เข้าสนใจรับฟังบรรยายจำนวนมาก