วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

      ตัวแทนบริษัทฯได้มอบเงินบริจาค เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้บริจาคเงินเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่