ตำแหน่ง SERVICE (ประจำโรงงานที่ลำลูกกา)

- จำนวน 10 อัตรา

- เพศชาย อายุ 20-30ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก

- หากมีพาหนะเป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบุคคล (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ฯ)

 จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวส. , ปริญญาตรี

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขานิติศาสตร์

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก,

  มีปฏิธานไหวพริบดี, มีความอดทนสูง, เป็นผู้มีจิตอาสา,

  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน, ตรงต่อเวลา, 

  พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบด้าน, มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำ  

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ฯ)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-30ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวส. , ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- สามารถใช้โปรแกรมบัญช Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกภาพคล่องแคล่ว, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- เข้าใจบัญชีต้นทุน

- เข้าใจบัญชีโรงงานจะพิจารณาพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ฯ)

- จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ประจำโรงงานที่ลำลูกกา)

- จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

 

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ฯ)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก

- สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD  ได้

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานออกแบบระบบไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ฯ)

- จำนวน 7 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรืองเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก

- หากมีพาหนะเป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการ...ประกันสังคม, OT, เบี้ยเลี้ยง, ค่าโทรศัพท์, เสื้อพนักงาน, ค่าเดินทาง, โบนัสประจำปี, เที่ยวประจำปี, ประกันรถยนต์, ค่าน้ำมัน

 

สนใจสมัครติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 - 736 -1700 ( วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00น. - 18.00น. )

E-mail : best@dr-analyst.com