จากประสบการณ์ร่วม 20 ปี ของทีมผู้บริหาร หลอมรวมกันก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2539 จากปัญหาสะสมประสบการณ์ก่อร่าง

       สร้างตนเป็นทีมงานบริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด 

             เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานแก้ไขปัญหา,ออกแบบ,เป็นวิทยากรและวิจัยพร้อมพัฒนา 

             เก็บเกี่ยวปัญหาทีละน้อยจนเป็นปัญญา ก่อเกิดเทคโนโลยีควบคุมอากาศปลอดเชื้อแบบประหยัดพลังงานในนาม “ANALYST” 

             

             ใช้เทคโนโลยี HEAT RECOVERY ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่สามารถประหยัด

       พลังงานที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้เหมาะสมกับ

 

 

              ๐  โรงพยาบาล,คลินิค,ห้องปฏิบัติการ(LABORATORY) 

              ๐  โรงงานผลิตยาตามมาตรฐาน GMP และ PIC/S 

              ๐  โรงงานผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP หรือ ISO 

              ๐  โรงงานผลิตอิเล็คทรอนิคส์ให้ได้ความสะอาดของอากาศ 

              ๐  โรงงานต่างๆที่ต้องการควบคุมความชื้นแบบประหยัดพลังงาน 

              ๐  โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,อาคารสำนักงานที่ต้องการสภาวะอากาศที่ดี (INDOOR AIR QUALITY) 

 

              ทีมวิจัยและพัฒนายังพัฒนาอุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้งาน CLEANROOM หรือใช้งานปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล

       อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 30 ล้านบาท 

 

              หัวใจของทีมงาน เราตระหนักและสำนึกในโอกาสที่มอบให้เรา เราขอใช้ปัญญา,ประสบการณ์,ความซื่อสัตย์ด้วยความ

       ตั้งใจขอคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมนี้อย่างยุติธรรม